Helle & Gorms valper (puppies): 10.12-06 1 ♂ / 4 ♀

  

2006-11-14: Alt vel med valpene (Everything is OK).

Blå (Blue) ♀

Gul (Yellow) ♀

Hvit (White) ♀

Rød (Red) ♀

 

2006-11-07: Alt er bare bra med de små. De dier og legger på seg uten noen form for bekymringer. Helle er meget flink med dem, og holder som vanlig alt på ”G” i kassen. De har begynt å gå litt rundt, og utvikler sine motoriske ferdigheter kontinuerlig. (Everything is well with the puppies. They suckel and gain weight without any worries. Helle is a really skilled mother, and keeps everything neatly organized in the litterbox. The puppies have started to walk a little, and are developing their motor skills continuously).

    

2006-10-22 dag (day) 10: Valpene har det bare bra. De er veldig flinke til å die, og legger godt på seg for hver dag som går. Om ikke lenge vil de åpne øyne og ører, og aktivitetsnivået stiger hele tiden. Helle er flink til å vaske og stelle med de små, og holder pedantisk orden i kassen. ( The puppies are doing just fine. They are all very eager to suckle, and gain weight on a dayly basis. It\s not a long time until they open their eyes and ears, and the activitylevel is constantly increasing. Helle is very skilled with her nurturing of the puppies, and keeps an pedantic level of tidiness in the puppybox.)

  

2006-10-16 dag (day) 4: i dag kl.13.15 sovnet ”Ulf” stille inn. Han ville ikke ta til seg føde i løpet av natten, så hans korte liv fikk en brå slutt. Tispene i kullet og deres mor har det alle bare fint. (at 13.15 o`clock ”Ulf” died. He would not eat during the night, so his short life came to a sudden end. The bitches in the litter and their mother are all doing well.)

  

2006.10.15 dag (day) 3: alt går bare bra med mor og avkom. Valpene legger på seg for hver dag, og virker svært fornøyde med tilværelsen. (all is well with mother and offspring. The puppies are gaining weight and they seem satisfied with their dayly situation).

  

 

  

 

  

 

  

Valpene og deres mor har det bra. De dier med stor iver og viser masse livsvilje. Størrelsesmessig er de temmelig jevne, med en variasjon fra 170 gram til 210 gram. Fødselen gikk greit. Helle er en utmerket mor med god erfaring, noe som kommer tydelig frem med den omsorg hun viser sitt avkom.

The puppies and their mother are doing well. They suckle with great enthusiasm and show lots of fighting spirit. They are quite simular in size, with an variation from 170 grams to 210 grams. The birth went well. Helle is an exellent mother with the necessary experience ( this is her third litter), which is easy to see when we observe her taking care of her offspring.